Ini bukanlah berdasarkan hasil penelitian, bukan juga berdasarkan polling, tetapi ini adalah suatu hasil pengamatan… ya, pengamatan di dunia perfileman dunia.  Bila kita rajin menonton film2 di Bioskop kesayangan kita, maka kita akan hafal betul ciri khas suatu film tiap negara atau daerah tertentu.  Ciri khas ini sangat melekat dan selalu ada dalam hampir tiap film yang ditayangkan, meskipun ini bukan menjadi tolak ukur tetapi ini cukup banyak terlihat dalam film2 tersebut.  Berikut beberapa Ciri Khas film dalam tiap negara yang sering kita tonton :